آزموينې
تړاو کاپي کاپي شو
یوه تګلاره چې هدف یې د یو څه ښووالى ، کړنې یا اعتبار رامینځته کول دي ، په ځانګړي توګه مخکې لدې چې پراخه کارونې ته پورته شي.