اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
ایا تاسو پوهیږئ کوم خلک ډیر اصولي او د قانون منونکي دي؟
تړاو کاپي کاپي شو