ولې په ورځني ژوند کې د ستړیا احساس کوو او د حل لاره یې څه ده؟
تړاو کاپي کاپي شو