یوازې ګرم یا سړه هوا د کرونا ويروس په خپرولو کې د پام وړ اغیزه نلري.
تړاو کاپي کاپي شو