الحاج ډاکتر محمدګل امین د هلمند ولایت د لښکرګا ښار اوسیدونکی په ۱۳۹۲ کال کی د پکتیا پوهنتون د روغتيا پوهنځی څخه په کدری درجه فارغ او همدارنګه په ۱۳۹۷ کال کی په عمومی جراحي څانګه کی خپل تخصص په کدري درجه بشپړه کړی دی اوس د هلمند بست ولایتی روغتون په جراحي څانګه کې په چوپړ بوخت او لښکرګا ښار کې د عادل کلينک څښتن دى.
ګرځنده يا موبايل
برېښناليک