اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
Baydal Tab
تړاو کاپي کاپي شو
Baydal Tab
Baydal Tab Celirizine Dihydrochloride 100s
برانډ
BAYER
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه