کورپاڼه > واکسين کوډونه
واکسين کوډونه
تړاو کاپي کاپي شو
CVX is a HL7 standard code set. The codes are used for immunization messages and includes approximately 200 active and inactive vaccine terms
خونديتوب ( معافيت)
تړاو کاپي کاپي شو
دا دانسانانو دفاعي سيسټم ته ويل کيږي ، هر ژوندي موجود خپله دناروغيوپه مقاپل کي يوطبعي سيسټم لري چي ورته معافيت ويل کيږي.